Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası 21.10.2017

Aşağıda hükümleri yazılı olan “Kullanım Koşulları”, ve “Gizlilik Politikası” www.dietisyenim.com uzantılı web sitemizden (Site) ve DİYETİSYENİM mobil uygulamamızda (Uygulama) sunulan hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içerir.
Sitemizi ve uygulamamızı ziyaret etmekle veya kullanmakla, bu koşulları okuduğunuzu, anladığınızı, bu koşulları kabul etmiş olduğunuzu açıkça kabul, beyan ve taahhüt etmiş olursunuz. innovia yazılım (İY), herhangi bir zamanda, bu koşullarda dilediği şekilde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Koşullarda yapılan her değişiklik, sitemizde ve uygulamamızda ilan edilir edilmez yürürlüğe girecektir. Bu nedenle sitemizi her ziyaret ettiğinizde, bağlı bulunduğunuz koşulları öğrenmek için Sitenin ve uygulamanın “Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası sayfasını düzenli şekilde takip etmenizi rica ederiz.

KULLANIM KOŞULLARI
- Site ve Uygulamayı kişisel kullanımı için ziyaret eden ve/veya Site/Uygulama aracılığı ile İY’nin tanı ve tedavi amacı taşımayan online hizmetlerinden üye olmak şartıyla faydalanan gerçek kişi Kullanıcıdır. Kullanıcı, işbu Kullanım Şartlarında belirtilen amaç ve yetki çerçevesinde Siteyi ve uygulamayı kullanır. Kullanıcı, site ve uygulama üzerinde hukuka ve kullanım koşullarına aykırı, haksız ve yetkisiz bir tasarrufta bulunmaz.
- Kullanıcı, Kullanım Koşulları ile birlikte Gizlilik hükümlerini de okuduğunu, anladığını ve Gizlilik kurallarına da uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
-Kullanıcı, Siteyi ve uygulamayı ziyaret etmekle veya kullanmakla bu koşulları okuduğunu, anladığını, bu koşullar ile birlikte Site ve uygulama ile ilgili yürürlükte bulunan tüm kanunlara, yönetmeliklere ve sair mevzuata da uymakla yükümlü olduğunu açıkça kabul, beyan ve taahhüt etmiş bulunmaktadır. Kullanıcı bu taahhüdüne aykırı davranması halinde Siteye ve uygulamaya erişimin engellenebileceğini ve/veya üyeliğinin iptal edilebileceğini ve/veya hakkında yasal yollara müracaat edilebileceğini bilmekte ve kabul etmektedir.
- Site ve uygulamadan çeşitli web sayfalarına link verilerek yönlendirme yapılmasının tek amacı tamamen Kullanıcıya bilgi vermektir. İY, Site ve Uygulamada hiçbir ticari amaçla link vermez yada yönlendirme yapmaz. Yönlendirme yapılan web sitelerinin içeriklerini İY denetlemez, garanti etmez ve sorumluluk kabul etmez.
- Kullanıcı ya da üçüncü bir kişi tarafından İY’nin izni olmaksızın Site’ye link verilemez.
- İY’nin Site ve uygulamada bulunan bilgi, yorum, görüntü, yöntem ve sair verinin (İçerik/Bilgi), doğru, tam, işlevsel, hatasız ve güncel olması ile ilgili Kullanıcıya bir garanti vermez. Site ve uygulama içeriği "olduğu gibi" ve "mevcut haliyle" esasında sunulmaktadır.
- Site ve Uygulamada yer alan İçerik, belirsiz, yoruma açık ve risk taşıyan ifadeler içerebilir. Kullanıcı, İçeriğin tereddütsüz bir bilgi kaynağı olarak kullanamaz. Tıbbi veriler hakkında yorum ve görüşün diyetisyenlere ait olduğunu kabul eder.
- İY, Site ve uygulamada bulunan Bilgi’yi güncellemek, değiştirmek, silmek ve düzenlemek konusunda hak sahibidir. Tüm bu işlemler sırasında, oluşabilecek muhtemel hatalar, eksikler yahut değişiklikler nedeniyle Kullanıcı yada üçüncü kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
- İY, Site ve Uygulamanın kesintisiz hizmet vereceğini garanti etmez ve herhangi bir zamanda Site ve uygulamada mevcut sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. İY, Site ve uygulamanın virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler içermediğini ve Site ve uygulamadan yükleme yapmanız halinde virüs bulaşmayacağını garanti etmez. Bu nedenler ile İY’nin Kullanıcı ve üçüncü kişilere karşı bir sorumluluğu yoktur.
- İY’nin Site ve Uygulamayı yada Site ve Uygulamanın bir bölümünü tamamen yada kısmen geçici bir süre boyunca askıya alması veya tamamen durdurmasından dolayı Kullanıcı yada üçüncü kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
- Site ve uygulama üzerinde yayınlanan bilgiler bakımından, İY’nin Kullanıcıya bir taahhüdü yoktur. Söz konusu bilgiler bakımından her türlü karar ve sorumluluk Kullanıcıya aittir. Kullanıcı, Site ve Uygulamada yer alan içeriği amacı dışında kullanması, bu içeriğe dayanarak kararlar alması veya bir davranışta bulunması veya Site ve Uygulamadan edindiği bilgileri kullanmasından dolayı sair bir nedenle zarara uğramasından İY’yi sorumlu tutamaz. Kullanıcının Site ve uygulama nedeniyle oluştuğunu yada oluşacağını iddia ettiği zararlardan İY hiçbir şekilde sorumlu değildir.
- Site ve Uygulamadaki tüm bilgiler, sağlığı korumaya, geliştirmeye ve toplumu bilinçlendirmeye yönelik olarak hazırlanmış genel bilgiler içermektedir. Kullanıcının özel durumu hakkında tavsiye niteliği taşımaz.
- Site ve Uygulamada yer alan hiçbir bilgi, tanı ve tedavi anlamı taşımaz. Site ve Uygulamada yer alan bilgileri, tanı ve tedavi yönteminin seçimi anlamına gelecek şekilde kullanmayınız. Tanı ve tedavi için mutlaka ve daima doktorunuza başvurunuz. Her kişinin birbirinden farklı ve özel durumları olabilir ve bunları yalnız doktorunuz değerlendirebilir.
- Site ve Uygulamada bilgilendirme amacı ile verilen içerik, reklam veya talep yaratıcı faaliyet amacı taşımadığı gibi tanı ve tedaviye yönlendirme amacı da taşımamaktadır.

Site ve Uygulamanın online hizmetlerinden faydalanmak için üye olmanız sırasında takip etmeniz gereken aşamalar şunlardır:
- Kullanıcının üye olması sırasında yada Site ve Uygulamayı kullanımı sırasında gerçekleştireceği işlemlerde, ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve parolası Kullanıcının kendisi tarafından seçilmelidir. Kullanıcı, seçmiş olduğu kullanıcı adı ve parolasını 3. kişiler ile paylaşmamalı ve 3.kişilerin erişmesine engel olacak gerekli tüm güvenliği ve gizliliği sağlamalıdır. Kullanıcı, kendisine ait kullanıcı adı ve parola ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu ve bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
- Kullanıcı Site ve Uygulamanın kullanımı sırasında kendisine ait bir bilgi paylaşması halinde ilgili bilginin kendisine ait, doğru, tam ve güvenilir bir bilgi olduğunu kabul ve taahhüt eder.
- Kullanıcı, Site ve Uygulamayı hukuka, ahlaka ve dürüstlük kurallarına aykırı şekilde kullanamaz. Kullanıcı, Site ve Uygulamayı yada Site ve Uygulamanın bir bölümünü değiştirmek, bozmak, herhangi bir ters mühendislik yapmak yada Site içerisindeki verileri toplamak amacıyla kullanamaz. Virüs ve benzeri herhangi bir Site’ye zarar verici işlemler yapamaz.
- Kullanıcı, Site ve Uygulamayı, Site alt yapısını, İçeriği, Site ve Uygulamanın Kullanıcı verilerini izlemek, kopyalamak yada başka bir yol ile müdahale etmek gibi amaçlarla kullanamaz.
- Kullanıcı, İY’nin izni olmaksızın İY’ye ait herhangi bir ad, unvan, marka, logo, görsel, belge,veri tabanı, yöntem teknik ve bunlarla sınırlı olmaksızın Site ve Uygulamada yer alan herhangi bir bilgiyi (hepsi için “İçerik” denilmektedir.) kullanamaz. İY, İçerik üzerinde başta 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan manevi haklar ile işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve yayın (mali) haklarına ve sair mevzuattan doğan tüm haklara sahiptir. Kullanıcı’nın İY izni olmaksızın yapmış olduğu tüm kullanım, zarar şartı aranmaksızın İY’nin haklarının ve işbu Kullanım Koşullarının ihlali anlamını taşıyacaktır.
-Kullanıcı, İY’nin telif haklarını ihlal etmesi veya işbu Site ve uygulamayı Kullanım Koşullarına aykırı şekilde Site ve Uygulamayı kullanması halinde; İY’nin ve 3.kişilerin kar kaybı dahil müspet ve menfi tüm zararlarını tazmin etmeyi kabul eder.
- İY, Site sisteminde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir web sitesini ziyaret eden kişinin bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların Site Kullanıcısı hakkında bilgi toplayarak uygun içerik hazırlanması ve daha yaralı bir İçerik sağlanması konusunda yardımcı olduğunu beyan, taahhüt ve kabul eder.
- Sitemizi her ziyaret ettiğinizde isimsiz olarak IP adresiniz kayıt altına alınmaktadır.
- Site ve uygulama ile ilgili şikayet, öneri, bilgi içerikli taleplerinizi [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.
- Site yada Site ile ilgili bir uyuşmazlığın çıkması halinde, bu uyuşmazlığa Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacak ve uyuşmazlığa İzmir mahkemeleri ve icra daireleri bakacaktır.

MOBİL UYGULAMA
Kişisel Veri İşleme ve Gizlilik Politikası
1. DİYETİSYENİM Mobil Uygulamasına (Uygulama) üye olmakla belirtilen bu ilkelerin tümü KULLANICI (“KULLANICI” ifadesi SİZ’i işaret etmektedir) tarafından kabul edilmiş sayılır.
2. Uygulama’da yer alan içerik, görsel ve işitsel unsurlar ve bunların düzenlenmeleri üzerindeki işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları ile manevi hakları dahil her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı, aksi açıkça belirtilmediği sürece İnnovia Yazılım'a (“İY”) aittir. Bilgiler, İY'nin yazılı izni olmaksızın dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, ticari bir amaçla kullanılamaz. Ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
3. İY, Uygulama’da yer alan bilgileri, görsel unsurları, içeriği önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar. İY’nin değişiklik yaptığı hükümler, ilgili sayfada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler.
4. MLP tarafından, ad ve soyadı, posta adresi, doğum tarihi, cinsiyet, telefon ve faks numarası, elektronik posta adresi gibi kişisel bilgiler sadece ziyaret eden kişinin rızası ve bilgisi dahilinde temin edilir ve bilgilerini paylaşan kişinin açıkça rızası olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılmaz. İY, hiçbir koşulda, içerikte olabilecek hata veya eksiklikler veya Uygulama’da bulunan içeriğin kullanımından veya teknik sebeplerden kaynaklanabilecek herhangi bir kayıp veya hasar dahil, fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla, içerikten ve ziyaretçi tarafından sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.
5. Uygulama’da İY'ye ait olmayan ve faaliyetleriyle ilgili bulunmayan diğer mobil uygulamalara yönlendirme yapılabilir. Ziyaretçinin bu mobil uygulamalardan herhangi birini ziyaret etmesi, indirmesi halinde bu mobil uygulamaların politika ve uygulamalarından, gizlilik prensiplerinden ve oluşabilecek 3. Şahıs zararlarından İY sorumlu değildir.
6. Bu Uygulamada verilen bilgiler, "olduğu gibi", "mevcut olduğu şekilde" sağlanmaktadırlar. MLP, kullanıcıya, üçüncü kişiler hakkında olanlar da dahil Uygulama’da yer alan içerik ve bilgilerle ilgili olarak mülkiyet, satılabilirlik, doğruluk, güvenilirlik, kesinlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.
7. Uygulama’nın kullanımı sırasında veya sonrasında oluşabilecek herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, İY ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.
8. İY tarafından Uygulama içerisinde sizden şahsi bilgi girişi talep edildiği takdirde, vereceğiniz şahsi bilgileriniz (isim, soyadı, adres, T.C. Kimlik numarası, doğum tarihi, e-mail, telefon, vb.) sadece bilgilendirme iletileri göndermek, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılmak amacıyla İY tarafından kullanılacak olup hukuki zorunluluklar veya izniniz haricinde kesinlikle 3. şahıs ve kurumlarla paylaşılmayacaktır. İY gizlilik kurallarının herhangi bir ziyaretçi tarafından ihlal edildiğini tespit ederse, herhangi bir bildirim ve onay yükümlülüğü olmaksızın dilediği tedbirleri alma yetkisine sahiptir. KULLANICILAR bu “Kişisel Veri İşleme ve Gizlilik Politikası” ile kendileri ile kurulacak her türlü iletişime (arama, sms, mail vb.) onay vermiş sayılır.
9. KULLANICI’ya ait kişisel bilgiler, ad ve soy ad, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. İY, Kişisel Veri İşleme ve Gizlilik Politikası’nda aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini İY'nin işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır. İY, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik Kişisel Veri İşleme ve Gizlilik Politikası hükümleri dışına çıkarak KULLANICIlara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;
a. Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,
c. İY'nin KULLANICILAR ile arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,
d. Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usul yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,
e. KULLANICILAR’ın haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.
10. İY, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.

Kişiye Özel Online Diyet Programlarıyla İdeal Kilonuza Kavuşun!

Diyetisyenim Uygulaması’nı indirip dilediğiniz bir diyetisyenimizden kişiye özel online diyet hizmeti alın, hedeflediğiniz kiloya ulaşın!